Соціально-психологічні засади організації управлінської діяльності

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.044347

  • Сорока А. М. (Soroka A. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лісовська А. В. (Lisovsʹka A. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядаються соціально-психологічні засади організації, а також їх вплив на діяльність управління та впровадження рекомендацій для їх вирішення за умов постійно зростаючої конкуренції. Визначено соціально-психологічні засади управління персоналом та узагальнено соціально-психологічні методи організації. Сформовано чинники впливу на сприятливий морально-психологічний клімат в управлінні персоналом. Запропоновано рекомендації щодо підвищення соціально-психологічних важелів управлінської діяльності.

Ключові слова: персонал, управління, соціально-психологічні методи, психологічний клімат, соціально-психологічні засади.

Список використаних джерел
1. Вертель В.В., Комашня А.О., Федорчук І.В. Соціально-психологічний клімат колективу. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2012. № 40. С. 293.
2. Гоулман Д. Эмоциональное лидерство. Искусство управления людьми на основе эмоционального интеллекта. Москва: Альпина. 2010. 302 с.
3. Кузьмін О. Є., Колодійчук А.В. Методологічні аспекти формування мотиваційних основ в управлінні персоналом. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. №.21(2). С. 313-319.
4. Линенко А. В. Сутність й аналіз трудового потенціалу підприємства за показниками ефективності його використання. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2008. №4. С. 111-116.

Номер
Розділ
Статті