Методичний інструментарій оцінки та прогнозування інвестиційного ринку

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.043642

  • Стецюк П. А. (Stetsyuk P. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Федюнін С. А. (Fedyunin S. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні основи оцінки та прогнозування інвестиційного ринку в контексті сучасного розвитку вітчизняної економіки. Зокрема, узагальнено підходи до інтерпретації економічної сутності інвестиційного ринку; визначено його ключові елементи та класифікаційні ознаки; розкрито методичні аспекти оцінки інвестиційного клімату, прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку та інвестиційної привабливості сфер і об’єктів інвестування.

Ключові слова: оцінка, прогнозування, інвестиційний ринок, інвестиційний клімат, кон'юнктура інвестиційного ринку, інвестиційна привабливості об’єктів інвестування.

Список використаних джерел
1. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент: підручник / за ред. А.А. Мазаракі. Київ: КНТЕУ, 2003. 398 с.
2. Васильєва Т.А. Сутнісний аналіз інвестиційного ринку та його ролі у функціонуванні економічної системи. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. 2009. №85. С. 16-22.
3. Гудзь О.Є. Концептуальні підходи до формування портфеля інноваційних стратегій підприємства. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2015. №11(1). С. 85-91.
4. Дорошенко Г.О. Розвиток інвестиційного ринку – шлях до підвищення конкурентоспроможності України. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків, 2011. №36. С. 311-314.
5. Кобушко І.М. Розвиток методичних засад структуризації інвестиційного ринку. Вісник Запорізького національного університету. 2011. № 4 (12). С. 193-199.
6. Москвін С.Р. Інвестиційний ринок України: передумови та проблеми формування у контексті світової фінансової кризи. Фінансовий ринок України. 2009. № 3. С. 8-13.
7. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. Київ: Видавництво Лібра, 1998. 392 с.
8. Поліщук Є.А. Інвестиційний ринок як сфера діяльності суб'єктів господарювання. Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. 2011. №25. С. 406-415.
9. Кайдаш О. В. Особливості організації інвестиційного ринку в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2018. №17(1). С. 113-118.
10. Реверчук С.К., Кльоба Л.Г., Паласевич М.Б. Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю: наукова монографія. Львів: Тріада плюс, 2007. 352 с.

Номер
Розділ
Статті