Концептуальні засади удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.043135

  • Стрельнікова С. Ю. (Strel'níkova S. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розкрито теоретичні основи формування концептуальних засад щодо удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації, з’ясовано сутність та складові концептуальних засад щодо удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації, здійснена оцінка ефективності управління стратегічними змінами в телекомунікаційних підприємствах, умотивовано концептуальні засади щодо удосконалення управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації які передбачають синергію принципів, підходів, моделей, функціональних складових, технологій та важелів управління, що забезпечує високу результативність діяльності телекомунікаційних підприємств.

Ключові слова: стратегічні зміни, управління стратегічними змінами, телекомунікаційні підприємства, цифрова трансформація, концептуальні засади, удосконалення управління стратегічними змінами.

Список використаної літератури
1. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / пер. с англ. Москва: Дело, 1997. 704 с.
2. Гибсон Дж., Иванцевич Д., Донелли Дж. Х.-мл Организации: поведение, структура, процессы. Москва: ИНФРА-М, 2000. 662 с.
3. Kotter J. P. Leading Change: Why transformation effo rts fail. Harvard Business Review. January. 2007.
4. Гринько Т. В., Гвініашвілі Т. З. Економічна сутність та етапи управління змінами на підприємствах. Экономика и менеджмент. 2013. Перспективы интеграции и инновационного развития: коллективная монография. URL: http://www.confcontact.com.
5. Гусєва О. Ю. Управління стратегічними змінами: теорія і прикладні аспекти: монографія. Донецьк: «Ноулідж», 2014. 395 с.
6. Воронков Д. К. Управління стратегічними змінами щодо інноваційного розвитку підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. T. 3. № 6. С. 7–11.
7. Найпак Д. В. Управління організаційними змінами в забезпеченні розвитку підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2011. 24 с.
8. Гронь О. В. Інструментарій управління стратегічними змінами підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Харків, 2013. 20 с.

Номер
Розділ
Статті