Інформаційна підтримка інноваційної діяльності підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.040409

  • Зеліско І. М. (Zelisko I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Носов Д. Ю. (Nosov D. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті представлено сучасні вектори інформаційної підтримки інноваційної діяльності підприємств. Виявлено властивості інформаційних технологій в системі менеджменту підприємства. Обґрунтовано основні складові системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності підприємств.

Ключові слова: інформаційна підтримка, інформаційне забезпечення, інформаційне середовище, інноваційна діяльність підприємства, інформаційно-комунікаційні технології, науково-технічний прогрес.

Список використаної літератури
1. Завадський Й.С. Менеджмент. Київ: ЄУ, 2002. 583 с.
2. Зеліско І. М., Сосновська О. О., Ху Сунцзе. Розвиток інформаційного суспільства як домінанта інноваційного зростання. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2019. № 1 (27). С. 33-39.
3. Легомінова С.В. Інформаційне суспільство як платформа забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Економіка і суспільство. 2017. №8. С. 286-290.
4. Нетреба І. Впровадження системи інформаційної підтримки інноваційної діяльності на промисловому підприємстві . Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Київ: ВПЦ «Київський університет». 2013. № 145. С. 55-56.
5. Сосновська О.О. Інформаційна безпека як стратегічна складова економічної безпеки підприємства. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: матеріали VIII Міжнародної наук. – прак. конференції (м. Одеса, 28-29 вересня 2018 р.). Одеса: ОНУ імені І. І. Мечникова, 2018. С. 77-80.
6. Gudz О., Prokopenko N. Management of the Innovative Developments in Terms of the Digital Economy: Transformation of Organizational Mechanisms (Управління інноваційним розвитком підприємств в цифровій економіці: трансформація організаційних механізмів) Management of innovative development the economic entities: collective monograph / ed. by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko in 2 Vol. Higher School of Social and Economic, Przeworsk: Wydawnictwo I Drukarnia Nova Sadec, 2018. Vol. 1. pp. 55 – 63.

Номер
Розділ
Статті