Інноваційні підходи в системі управління людськими ресурсами підприємств зв’язку

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.041720

  • Лазоренко Л. В. (Lazorenko L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Сало А. Я. (Salo A. Ya.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Визначено основні інноваційні підходи до системи управління людськими ресурсами в підприємствах зв’язку. До них належать: розвиток персоналу, побудова систем традиційної та нетрадиційної мотивації, формування корпоративної культури, розробка моделі компетенцій для конкретного підприємства, використання комп'ютерних технологій в управлінні персоналом, а також впровадження корпоративної соціальної відповідальності в діяльність підприємства. Визначено рейтинг основних заходів із корпоративної соціальної відповідальності, що реалізуються у підприємствах зв’язку.

Ключові слова: підприємства зв’язку, управління людськими ресурсами, інноваційні підходи, корпоративна соціальна відповідальність, корпоративна культура.

Список використаних джерел:
1. Яковенко М.М., Новаковська Л.О. Інноваційні аспекти управління персоналом. URL: http://www.rusnauka.com/6_PNI_2011/Economics/5_80001.doc.htm.
2. Баюра Д.О. Корпоративна соціальна відповідальність як складова підвищення ефективності системи корпоративного управління. Вісник КНУ ім. Т. Шевченка. 2009. № 113/114. С. 60-63
3. Шегда А.В. Економіка підприємства: навч. посіб. Київ: Знання-Прес, 2011. 651 с.

Номер
Розділ
Статті