Креативний менеджмент підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.040407

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Коваль І. М. (Koval I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена проблемам впровадження креативного менеджменту в практику господарювання сучасних телекомунікаційних підприємств. Досліджено методичні аспекти креативного менеджменту. Визначено внутрішні та зовнішні суб’єкти креативного менеджменту й чинники, що сприяють креативній діяльності. Розглянуто характеристики креативного продукту та принципи, на яких креативний менеджмент реалізується на підприємстві, акцентовано, що ефективний креативний менеджмент можливий лише за умови наявності креативного лідера або креативних здібностей у керівника, окреслено основні характеристики креативного лідера.

Ключові слова: креативний менеджмент, телекомунікаційні підприємства, внутрішні та зовнішні суб’єкти креативного менеджменту, креативна діяльність, креативний продукт.

Список використаної літератури
1. Гудзь О.Є. Інноваційне підприємництво: навч. посіб. Київ: Планета людей, 2018. 187 с.
2. Кузьмін О.І., Зінкевич Д.К. Характеристика та місце креативного менеджменту в системі управління машинобудівним підприємством. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. №19(10). С. 159-167.
3. Мала Н.Т. Креативність як складова ефективного управління. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. №709. С. 18-23.
4. Энтони С., Джонсон М., Синфилд Дж., Олтман Э. Руководство инноватора: Как выйти на новых потребителей за счёт упрощения и удешевления продукта /пер. с англ. Москва: Альпина Паблишерз: «Юрайт», 2011. 346 с.
5. McCall Morgan. High Flyers: Developing the Next Generation of Leaders / Morgan McCall. Boston: Harward Business School Press, 1998.

Номер
Розділ
Статті