Ейдос маркетингової стратегії підприємства

DOI:10.31673/2415-8089.2020.015549

  • Крижко О. В. (Kryzhko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Совершенна І. А. (Sovershenna I. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Саянна Я. Ю. (Sayanna Ya. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розкрито сутність (ейдос) маркетингової стратегії і її основні риси. Досліджено та проаналізовано думки вітчизняних і зарубіжних вчених, щодо поняття «маркетингова стратегія». Визначено головні завдання і елементи маркетингової стратегії, які вирішуються в процесі розробки. Особлива увага приділяється формуванню маркетингової стратегії підприємства. Визначено основні етапи розробки маркетингової стратегії, включаючи контроль реалізації та аналіз ефективності стратегії.

Ключові слова: стратегія підприємства, маркетингова стратегія, процес маркетингової стратегії, завдання маркетингової стратегії, складові (елементи) маркетингової стратегії, етапи розробки маркетингової стратегії.

Cписок використаної літератури
1. Саєнко М.Г. Стратегія підприємства. Тернопіль: «Економічна думка», 2006. 447 с.
2. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. пер. С. Жильцов, М. Жильцов, Д. Раевская. Санкт-Петербург: Питер, 2011. 816 с.
3. Дмитрук М.М. Стратегічний маркетинг: данина моді високих понять чи інструмент конкурентної боротьби? Маркетинг і реклама. 2003. №5-6. С. 32-37
4. Карачина Н.П., Зозуля І. В. Змістовність поняття "маркетингова стратегія підприємства" та особливості її розробки. Економічний простір. 2017. № 119. С. 165-172. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_119_19
5. Писаревський І.М., Тищенко О.М., Поколодна М.М., Петрова Н.Б. Стратегічний менеджмент: підручник. Харків: ХНАМГ, 2009. 287 с
6. Кобець Д.Л. Теоретичні підходи до формування маркетингової стратегії на підприємствах. Економіка та суспільство. Мукачево, 2017. № 13. URL: http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-13
7. Логоша Р.В., Польова О.Л. Особливості формування маркетингових стратегій сільськогосподарських підприємств. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2018. № 11 (2). С. 22-26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_11%282%29__6

Номер
Розділ
Статті