Особливості стимулювання збуту на підприємстві залежно від суб'єктів стимулювання

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.014841

  • Крижко О. В. (Kryzhko O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Єсмаханова А. У. (Yesmakhanova A. U.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Побережна С. М. (Poberezhna S. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена висвітленню сутності стимулювання збуту на підприємстві, проаналізований взаємозв’язок між виробниками та дистриб'ютором продукції щодо просування товарів на ринку. У статті розглядається заходи, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства, а також види стимулювання збуту залежно від суб'єктів стимулювання.

Ключові слова: стимулювання, збут, маркетингова діяльність, виробник, ринок, дистриб'ютор.

Список використаної літератури
1. Балабаниць А.В. Управління маркетинговою взаємодією як ключова функція маркетингового менеджменту URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=2424&chapter=1
2. Божкова В.В. Стратегічне планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції промислових підприємств: монографія. Суми: «Вид-во СумДУ», 2010. 305 с.
3. Кофлан Е.Т. Маркетингові канали. Москва: Видавництво «ВільямсВ», 2002. 624 с.
4. Болюх М.А. Економічний аналіз: навч. посібник. / за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченька. Київ: КНЕУ, 2001. 540 с.
5. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: підручник. Київ: КНЕУ, 2003. 246 с.
6. Гаркавенко С. С. Маркетинг: підручник. Київ: Лібра, 2004. 712с.
7. Шереметинська О. В., Невмержицька Ю. Стимулювання збуту: заходи та засоби, які допомагають при формуванні маркетингової діяльності підприємства. Ефективна економіка. 2016. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4785
8. Росола У.В. Вдосконалення стимулювання збуту на ринку. Міжнародний науковий журнал. 2016. № 8. С. 120-122.
9. Эстетова А.М. Проблемы стимулирования сбыта как инструмента управления конкурентоспособным потенциалом. URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=1393
10. Формування напрямів та основні завдання маркетингу URL: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=895

Номер
Розділ
Статті