Інтернет-торгівля: особливості реалізації товару за допомогою інтернету

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.012929

  • Пильнова В. П. (Pylʹnova V. P.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Гавриш О. М. (Havrysh O. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Капелюшна Т. В. (Kapelyushna T. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лобань О. О. (Lobanʹ O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглянуто найбільш поширені методи оптової та роздрібної торгівлі споживчими товарами, наведено їх переваги та недоліки. Доведена перспективність застосування інформаційних і телекомунікаційних технологій у різних сферах. Розглянуто види сайтів, що дозволяють здійснювати електронну торгівлю споживчими товарами. Проаналізовано види продажів, що включають торгівлю через Інтернет, виділені види Інтернет-ресурсів. Виявлено такі ключові переваги Інтернет-магазину, як: низькі витрати на рекламу, ефективне представлення споживачеві будь-яких товарів; цілодобове функціонування; підвищений рівень сервісу; автоматизація та інтеграція фінансових звітів; висока швидкість відновлення даних про реалізований товар. Розроблено вимоги до сучасногоІнтернет-магазину.

Ключові слова: електронна комерція, Інтернет-торгівля, торговельна Інтернетсистема, Інтернет-портал, Інтернет-пропозиції.

Список використаної літератури
1. Про електронну комерцію / Закон України № 675-VIII від 02.09.2015 р. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/675-19
2. Апопій В.В., Міщук І.П., Ребицький В.М. Організація торгівлі: підручник, 2-ге вид. Київ: ЦНЛ, 2005. 615 с.
3. Апопій В.В., Шалева О.І., Креденець О.В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні. Регіональна економіка. 2012. № 3. С. 181–190.
4. Зайцева О.О., Болотинюк І.М. Електронний бізнес: навч. посібник. / За наук. ред. Н.В. Морзе. Івано-Франківськ : ―Лілея-НВ‖, 2015. 264 с.
5. Ілляшенко С.М., Іванова Т.Є. Перспективи та основні проблеми розвитку інтернет-торгівлі в Україні. Mechanism of Economic Regulation. 2014. № 3. С. 72–81.
6. Теницька Н.Б., Чайкіна А.О. Стан та перспективи розвитку системи збуту товарів через електронні мережі в сучасних умовах господарювання. Вісник Хмельницького Національного університету. 2011. №3. Т. 3. С. 176–179.
7. Тягунова Н.М., Гудзенко М.Ю. Інтернет-торгівля: сутність та особливості. Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2013. №3. С. 160–162.
8. Шалева О.І. Електронна комерція: навч. посібник. Київ: ЦУЛ, 2011. 216 с.

Номер
Розділ
Статті