Процес прийняття управлінських рішень в ПРАТ «Київстар»

DOI:10.31673/2415-8089.2020.0167074

  • Сухачова О. О. (Sukhachova O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розкрито особливості діяльності ПрАТ «Київстар». Визначено пріоритетні напрями його розвитку, наведено основні показники його діяльності в динаміці за 2016-2019 роки. Розглянута організаційна структура управління ПрАТ «Київстар» та функціональні обов’язки працівників підприємства. Побудовано алгоритм процесу прийняття управлінського рішення в ПрАТ «Київстар» за сучасної структури управління. Запропоновано напрями удосконалення процесу прийняття управлінських рішень в ПрАТ «Київстар», основним з яких є делегування повноважень керівникам середньої і базової ланки управління.

Ключові слова: управлінське рішення, ПрАТ «Київстар», організаційна структура управління, керівники, алгоритм, процес прийняття, телекомунікаційні послуги.

Список використаної літератури
1. Офіційний сайт ПрАТ ―Київстар‖. URL: http://www. /kyivstar.ua/uk
2. Новини і акції ПрАТ ―Київстар‖. URL: https://kyivstar.ua/uk/mm/news-andpromotions/kyyivstar-u-3-mu-kvartali-2019-roku-bilshe-investyciy-bilshe-korystuvachiv
3. Структура управління компанією ―Київстар‖. URL: http://www.frontmanagement.org/fomants-1235-1.html

Номер
Розділ
Статті