Ситуаційний аналіз в антикризовому управлінні підприємством

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.014953

  • Парій Л. В. (Pariy L. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

З’ясована роль і значення теоретичних засад щодо ситуаційного підходу в антикризовому управлінні підприємством. Розглянуто методичні аспекти використання ситуаційного аналізу в антикризовому менеджменті вітчизняними підприємствами, а також способи здійснення аналізу кризових ситуацій для прийняття економічно доцільних управлінських рішень, щодо запобігання банкруцтва підприємства.

Ключові слова: вітчизняне підприємство, конкурентне середовище, антикризове управління, зовнішнє середовище підприємства, ситуаційне управління, ситуаційний аналіз, методи аналізу кризових ситуацій.

Список використаної літератури
1. Білоусова А. Ю. Застосування концепції вдосконалення в діяльності та розвитку вітчизняних підприємств. Економічні студії. Науково-практичний журнал. 2019. №2(24). С. 30-34.
2. Забродська Л. Д. Конкурентоспроможність підприємства: узагальнення та систематизація дефініцій. Економічний форум. Науковий журнал Луцького національного технічного університету. 2017. №3. С. 151 –158.
3. Кравчук Л. С., Воєнна К. І. Антикризовий менеджмент як інструмент недопущення загрози банкруцтва. Ефективна економіка. 2012. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/zop=16z=1089.
4. Пріб К. А. Практика антикризового управління в сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2019. №10. С. 51– 57.
5. Старинець О. Г. Антикризове управління телекомунікаційними підприємствами: стан та перспективи розвитку: монографія. К.: Талком, 2018. 320 с.
6. Шевчик М.Г. Методи діагностики маркетингового менеджменту підприємств АПК. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України: Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес». 2012. Вип. 177, ч. 2. С. 167 – 172.
7. Стратегічний менеджмент. URL: http://pravo-izdat.com.ua/yuridichniymenedzhment/Suchasniy%20menedzhment%20u%20pitannyakh%20%c3%AD%20v%C3%ADdpov%C3%ADdyakh.

Номер
Розділ
Статті