Забезпечення економічної безпеки україни в контексті глобалізаційних процесів

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.014448

  • Мордас І. В. (Mordas I. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Мужанова Т. М. (Muzhanova T. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Проаналізовано сучасні глобалізаційні процеси та їх вплив на економічну безпеку держави. Визначено вплив глобалізації на європейські інтеграційні процеси. Досліджено економічні аспекти європейської інтеграції України. З’ясовано загрози економічній безпеці та обґрунтовано напрями забезпечення економічної безпеки України в умовах європейської інтеграції.

Ключові слова: економічна безпека держави,загрози економічній безпеці держави, глобалізація, глобалізаційні процеси, європейська інтеграція.

Список використаної літератури
1. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012.
2. Про затвердження Стратегії інтеграції України до Європейського Союзу: Указ Президента України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=615%2F98.
3. Угода про асоціацію між Україною, з однією сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

Номер
Розділ
Статті