Інноваційний потенціал сучасного підприємства

DOI: 10.31673/2415-8089.2020.012937

  • Легомінова С. В. (Lehominova S. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті визначено сутність інноваційного потенціалу підприємства, визначено можливості формування конкурентних переваг підприємства за рахунок ефективного впровадження новацій. Проведено компаративний аналіз основних конкурентних переваг телекомунікаційних підприємств ПрАТ “Київстар”, ПрАТ “ВФ Україна”, ПАТ “Укртелеком”, створення яких є результатом ефективного використання інноваційного потенціалу підприємства. Проаналізовано фінансово-економічну діяльність цих підприємств та виявлено ступінь успішності використання ними інноваційного потенціалу підприємствами.

Ключові слова: інноваційний потенціал, конкурентні переваги, новітні технології, телекомунікаційне підприємство.

Список використаної літератури
1. Creating value for all strategies for doing business with the poor. URL: http://www.rw.undp.org/content/dam/rwanda/docs/povred/RW_rp_Creating_Value_for_All_Doing_Business_with_the_Poor.pdf.
2. Войнаренко М. П., Скалюк Р. В Інноваційний потенціал промислових підприємств: сутність, структура, особливості оцінки та перспективи розвитку. Вісник Хмельницького національного університету. Екон. науки. 2008. № 1 (2). С. 7 – 12.
3. Легомінова С. В. Концепція управління конкурентними перевагами підприємств: ситуаційний NBIC-підхід. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 43–54.
4. Легомінова С. В. NBIC-спрямування у формуванні ефектів діяльності підприємства. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). С. 73–78.
5. Офіційний сайт ―Київстар‖. URL: https://kyivstar.ua/ru/about/about/kyivstar_today.
6. Офіційний сайт ―Укртелеком‖. URL: https://new.ukrtelecom.ua/about/.
7. Фінансова звітність ПАТ ―Укртелеком‖. URL: http://www.ukrtelecom.ua/about/finance/financial_reports.
8. Офіційний сайт ―ВФ Україна‖. URL: https://www.vodafone.ua/uk/company/historycompany

Номер
Розділ
Статті