Організаційно-інформаційні аспекти управління розвитком сучасного підприємства

DOI:10.31673/2415-8089.2020.010510

  • Гудзь О. Є. (Gudz O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Стрельнікова С. Ю. (Strel'níkova S. Yu.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті досліджено важливість та роль організаційно-інформаційних аспектів в управлінні розвитком сучасного підприємства, розглянуто різноманітні інформаційні продукти та їх вплив на організаційну будову та результативність управління розвитком, окреслено додаткові можливості й переваги та ризики використання інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій сучасними підприємствами. Обгрунтовано доцільність використання інтелектуальної дуальної моделі управління розвитком сучасного підприємства, яка має включати спектр взаємодіючих між собою мережевих систем: систему цілей та завдань, що зорієнтовані на активізацію розвитку, нарощення конкурентних переваг та компетентностей, зростання результативності підприємства; систему сценаріїв розвитку, що визначають альтернативні шляхи щодо успішного досягнення цілей та реалізації заходів; систему критеріїв та індикаторів оцінки використання моливостей, нівелювання загроз та впливу різноманітних чинників на результативність, що дозволить обрати оптимальний сценарій управління розвитком.

Ключові слова: організаційно-інформаційні аспекти, сучасне підприємство, управління розвитком.

Список використаної літератури
1. Дунська А. Р. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління розвитком підприємства. URL: http://www.confcontact.com/20101008/5_dunska.htm (дата звернення: 29.10.2019)
2. Раєвнєва О.В. Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія. Харків, 2006. 496 с.
3. Смоляр Л.Г., Котенко О.А. Мережеві структури як сучасна форма організації економічної діяльності. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1660 (дата звернення 29.10.2019)
4. Laudon, K.C., Laudon, J.P., 1998. Management Information Systems, New Approaches to organization and technology. Ney Jersey: PrenticeHall, 395 p.

Номер
Розділ
Статті