Ризики впровадження та проблеми правового регулювання цифрової валюти в Україні

DOI №______

  • Дименко Р. А. (Dymenko R. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Капелюшна Т. В. (Kapeliushna T. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Лобань О. О. (Lobanʹ O. O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розвиток інформаційно-комуніційних технологій, високий ступінь комункації та пришвидшення взаємодії між людьми, зміна суспільних та виробничих відносин, посиленя ролі інновацій у сфері фінансів призвела до появи нових форм грошей, які є більш зручними та миттєво дозволяють здійснити оплату за той чи інший товар чи послугу. На сьогодні використовуються електронні гроші та набувають поширення цифрові валюти, останні ж надають нові можливості власнику,але в результаті їх обігу та використання виникають абсолютно інші, відмінні у порівнянні з нецифровими грошима ризики. Тому необхідно дослідити та виявити ризики, пов’язані з впровадженням цифрової валюти для можливості забезпечення належного її правового регулювання, чому й присвячена дана стаття.

Ключові слова: цифрова валюта, електронні гроші, правове регулювання цифрової валюти, ризики впровадження цифрової валюти, е-гривня, біткоїн.

Список використаної літератури
1. Проект Закону України № 7183 від 06.10.17 року «Про обіг криптовалюти в Україні» Дата оновлення: 07.02.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684
2. Проект Закону «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» від 10.10.2017. Дата оновлення: 07.02.2019. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62710
3. Криптовалюта, електронна або віртуальна валюта URL: https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html (дата звернення: 21.04.2019)
4. Fox, David, Property Rights in Money. England. 2008. 368 p.
5. Ellinger, E.P., Lomnicka, E., Hare, C.V.M., 2011. Ellingers Modern banking Law. 5th edn. OUP. Finley, Klint, 2016.
6. Burda, Michael, Wypolz, Charles. Macroeconomics: A European Text 6th (sixth) published by Oxford University Press, USA, 2013.
7. Електронні гроші. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123302 (дата звернення: 15.03.2019).
8. Накамото Сатоші. Bitcoin: система електронних грошей. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf.
9. Мостовенко Н. А. Регуляторні особливості використання цифрової віртуальної валюти. Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент. 2017. Вип. 14. С. 205-214. - – URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnem_2017_14_27.
10. Науменкова С.В., Міщенко В.І., Міщенко С.В. Цифрові валюти у контексті суспільної довіри. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Вип. 2. С. 305-316. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fkd_2018_2_38.
11. Чайковська М. А. Перспективи розвитку в Україні цифрової валюти. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. 2019. Вип. 33. С. 212-215. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2019_33_44
12. Пантєлєєва Н. Нові форми грошей в умовах формування інформаційного суспільства. Вісник Національного банку України. 2015. № 5 (231). С. 25-31. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62684
13. McMillan, Robert. Bitcoin, 2014. Виступ на Саміті з фінансових послуг 2014. URL: https://www.gchq.gov.uk/speech/director-general-cyber-security-gchq-speaks-financialservices-summit-2014.
14. Kaminska Izabella, 2016b. Біткойн бітінкс обмін зламав: без відповіді питання. Financial Times. URL: https: // next.ft.com/content/1ea8baf8-5a11-11e6-8d05-4eaa66292c32.
15. Аналітична записка за результатами пілотного проекту із впровадження платформи “Електронна гривня” та електронних грошей Національного банку України (е-гривні) URL: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=96166826 (дата звернення 05.04.2019).

Номер
Розділ
Статті