СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

DOI №______

  • Труш М. С. (Trush M. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Киев

Анотація

У статті розглянуто основні соціально-економічні виміри корпоративної культури. Розкрито сутність категорії «корпоративна культура», уточнено її зміст. Виявлено сутнісні ознаки і принципи корпоративної культури. Визначено суб’єкт, об’єкт, предмет та завдання корпоративної культури підприємства. Охарактеризовано основні параметри корпоративної культури сучасного підприємства та встановлено їх взаємозв’язок з корпоративною філософією підприємства.

Ключові слова: суб’єкт корпоративної культури, об’єкт корпоративної культури, предмет корпоративної культури, завдання корпоративної культури, принципи та сутнісні ознаки корпоративної культури, корпоративна філософія, параметри корпоративної культури підприємства.

Список використаної літератури
1. Труш М.С. Феномен корпоративної культури: генеза, еволюція, термінологічні інтерпретації. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 3 (25). С. 103 – 109.
2. Корпоративна культура : навч. посіб. / під заг. ред. Г. М. Захарчин. Львів: Новий Світ2000, 2011. 341 с.
3. Корпоративна культура: навч. посібник / під заг. ред. Г.Л. Хаєта. Київ: Центр навч. літератури, 2003. 403 с.

Номер
Розділ
Статті