ІНДЕКС ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

DOI №______

  • Воскобоєва О. В. (Voskoboeva O. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ромащенко О. С. (Romashchenko O. S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті уточнено сутність та особливості поняття цифрової економіки, виявлено її вплив в управлінні підприємствами, оцінено індекс цифровізації підприємств України, а також вплив індексу ціфровізаціїї на ВВП країни.

Ключові слова: цифрова економіка, підприємства, управління підприємствами, індекс цифровізаціїї, стратегія трансформації.

Список використаної літератури
1. Ляшенко В.І. Цифрова модернізація економіки України як можливість проривного розвитку: монографія. Київ: НАН України, Ін-т економіки пром-сті. 2018. 252 с.
2. Коляденко С. В. Цифрова економіка : передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6.С.105-110.
3. Гриценко О. А. Цифрова економіка: сучасні виклики для економістів та правознавців. Економічна теорія та право. 2018. № 2 (33). С. 77-90.
4. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80
5. Отчет компании McKinsey. URL: https://www.mckinsey.com/russia/our-insights/ru-ru (дата звернення: 12.10.2018).
6. Сайт ЕС. URL: https://ec.europa.eu/commission/index (дата звернення: 19.11.2017)
7. Сайт Всемирного банка. URL: http://www.worldbank.org/ru/events/2016/02/01/central-asia-launch-wdr-2016 (дата звернення: 19.11.2018)
8. Гусєва О. Ю. Напрями реалізації концепції цифрової економіки України. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 2 (24). С. 97-102.

Номер
Розділ
Статті