КОМУНІКАЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ, ЯК ОСНОВА ІНФОРМАЦІЙНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ПРОСТОРУ

DOI №______

  • Якубенко І. М. (Yakubenko I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті описується комунікаційна діяльність підприємств та їх процес управління завдяки інформаційним ресурсам. Розглядається комунікаційна привабливість підприємства за напрямами управлінської діяльності та наводиться перечень використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах України. Показана діяльність операторів (провайдерів) телекомунікацій та поштового зв'язку на підприємствах України.

Ключові слова: інформація, комунікація, управління, процес, інформаційно- комунікаційні технології, підприємство.

Список використаної літератури
1.Борисевич Є. Г., Жуковська Л. Е., Горєлкіна С. Б. Менеджмент в телекомунікаціях:навчальний посібник. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2006. 140 с.
2.Горбатюк В. В. Інформаційна складова економічної безпеки підприємства // Сучаснийменеджмент: моделі, стратегії, технології: XVII всеукраїнська щорічна студентська науково- практична конференція за міжнародною участю : тези доповіді. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. С.130-131.
3.Гудзь О. Є. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в управлінні підприємствURL: http://www.dut.edu.ua/uploads/p_1010_70172914.pdf (дата звернення 22.05.2018).
4.Офіційнийсайт Державної служби статистики України URL: https://ukrstat.org/uk/express/expres_u.html (дата звернення 25.05.2018).
5.Туріянська М. М. Комунікації в системі управління знаннями // Вісник економічної наукиУкраїни. 2011. № 2. С.194-196.

Номер
Розділ
Статті