БЮДЖЕТУВАННЯ, ЯК ЗАСІБ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

DOI №______

  • Воскобоєва О. В. (Voskoboeva O.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Ромащенко О. С. (Romashchenko O.S.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті розглядаються питання використання бюджетування на основі фінансового аналізу підприємства, як засоба антикризового управління ним.

Ключові слова: підприємство, фінансовий аналіз, бюджет, бюджетування, діагностика, антикризове управління, фінансова стратегія.

Список використаної літератури
1.Апчер А. Управленческий учет: принципы и практика: Пер. с англ. И.А. Смирнова и др.Москва: Финансы и статистика, 2012. 952 с.
2.Біломістна І. І., Біломістний О. М., Крамська М. С. Антикризове фінансове управлінняпідприємством в сучасних умовах господарювання. Фінансово-кредитна діяльність:проблеми теорії та практики. 2013. Вип. 1. С. 90-96.
3.Брег С. Настольная книга финансового директора: пер. с англ. Москва: Альпина БизнесБукс. 2008. 536 с.
4.Ткаченкo С.А. Бюджетування як система забезпечення інноваційного розвиткупідприємств: монографія. Харків: Міськдрук, 2012. 160 с.
5.Горбаль Н. І., Колодій М. В. Антикризовий маркетинг як складова антикризовогоуправління підприємства. Вісник Національного університет «Львівська політехніка».2014. № 790. С. 3-7
6.Ілляшенко Т.О., Скобенко М.В. Бюджетування як напрямок удосконалення системиуправління діяльністю підприємств. Вісник Сумського державного університету. Серія:Економіка. 2012. № 3. С. 36-44.
7.Лігузова В.О. Особливості розробки бюджетів при здійсненні інноваційних процесів напідприємстві. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки.2014. № 2. С. 56-63.
8.Рассихіна В.Є. Теоретичні засади управління бюджетуванням інноваційної діяльностіпідприємства. Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. 2013 № 4. [Електроннийресурс]. URL: http://fbi.crimea.edu/arhiv/2013/nv_4-2013/016rassix.pdf.

Номер
Розділ
Статті