ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

DOI №______

  • Зеліско І. М. (Zelisko I.M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті уточнено економічну сутність інновацій та конкурентоспроможності. Виявлено існуючі проблеми інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств та роль інновацій у підвищенні їх конкурентоспроможності. Обґрунтовано пріоритетні напрями формування інноваційної парадигми підвищення конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, що посилить їх конкурентні позиції на локальних та глобальних ринках телекомунікаційних послуг.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, інновації, інноваційна діяльність, конкурентоспроможність, конкурентні переваги.

Список використаної літератури
1. Інновації або смерть: як бізнесу вижити на тонучому кораблі «Україна». [Електоронний ресурс]. URL: http://www.epravda.com.ua/publications/2017/08/16/628080/.
2. Гудзь О. Є. Інноваційні моделі управління підприємств на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018 . № 1 (23). С. 4-11.
3. Маршалл А. Принципы экономической науки . Москва. Прогресс. 1993. Т. 1. 415 с.
4. Офіційний сайт Державна служба статистики України. [Електоронний ресурс]. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
5. Пахомов Ю. Потрібно сформувати антикризову систему державного менеджменту. Урядовий кур’єр. 20.02.2003. С. 5 – 6.
6. Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2016–2017. [Електоронний ресурс]. URL: http://edclub.com.ua/analityka/pozyciya-ukrayiny-v-reytyngu-krayin-svitu-za-indeksom-
globalnoyi-onkurentospromozhnosti-1.
7. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. № 40-IV. [Електоронний ресурс]. URL: http://zakon3.rada. gov.ua/laws/show/40-15.
8. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран; пер. с англ. Москва: Международные отношения. 2008. 896 с.
9. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. Пер. с англ. Москва: Прогресс. 1982. 354 с.
10. Explore the interactive database of the GII 2017 indicators. [Електоронний ресурс].URL: http:// www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator.
11. Paramasivan C. Financial Management . New Delhi : DELHI. 2009. 264 p.

Номер
Розділ
Статті