ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА: ЗМІНА ЦІННОСТЕЙ ТА ОРІЄНТИРІВ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

DOI №______

  • Гудзь О. Є. (Gudz O.E.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті уточнено сутність та особливості прояву цифрової економіки, яка розвиваються з експоненційною швидкістю, докорінно змінюючи суть бізнесу, де матері- алізує, демонетизує та демократизує усі галузі національної економіки, виявлено її вплив на умови господарювання й управління підприємствами, окреслено передумови, можливості та обґрунтовано завдання й заходи щодо зміни цінностей, пріоритетів та орієнтирів побудови якісно нових моделей управління підприємствами на основі сучасних цифрових технологій, що забезпечить перехід від культу ефективності й раціональності до перенесення акцентів на відкритість, демократизацію, соціологізацію, креативність організаційних процесів, нерівноважність та нелінійність управлінських ієрархічних ланцюгів, непередбачуваність і різноманітність траєкторій успішного розвитку підприємств.

Ключові слова: цифрова економіка, підприємства, управління підприємствами, нові моделі управління, цифрові технології.

Список використаної літератури
1. Апалькова В. В. Концепція розвитку цифрової економіки в Євросоюзі та перспективи України. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4. С. 9-18.
2. Гройсман В. Цифрова економіка здатна стрімко підвищити ВВП. Новини економіки. 8 вересня 2017.
3. Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні та світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. № 6. С. 105-112.
4. Краус Н. М., Клаус К. М. Інноваційне табло України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – № 6. [Електронний ресурс]. URL: http://www.easterneurope- ebm.in.ua/6-2017-ukr.
5. Криворучко О. С., Краус Н. М. Імперативи формування та домінанти розвитку цифрової економіки у сучасному парадигмальному контексті. Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХІХ ст.: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, 2–3 лист. 2017 р.: тези доповідей. Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, 2017. С. 681–685.
6. Норец Н. К., Станкевич А. А. Цифровая экономика: состояние и перспективы развития. Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика: Научно- практическая конференция с международным участием 17–22 мая 2017 года / под ред. д-ра экон. наук, проф. А. В. Бабкина: тезисы докладов. Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. С. 173–179. [Электронный ресурс]. URL: http://inecprom.spbstu.ru/files/inprom-201езисі 7/inprom-2017.pdf.
7. Цифрова адженда України – 2020 (―Цифровий порядок денний‖ – 2020). Концептуальні засади (версія 1.0). Першочергові сфери, ініціативи, проекти ―цифровізації‖ України до 2020 року. / HITECH office. грудень 2016. 90 с. [Електронний ресурс]. URL: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf.
8. Gemius. [Електронний ресурс]. URL://www.gemius.com.ua /.../internet-auditorija- ukrainy-ijul-2015-goda.html
9. Kelly K. (2009) Health Science Libraries: future trends. An Leabharlann. The Irish Library.
№ 18(1). Retrieved from: http://epubs.rcsi.ie/libraryart/4.
10. Mesenbourg T. L. Measuring the Digital Economy / US Bureau of the Census, Suitland, MD. 2001. Retrieved from: https://www.census.gov/content/ dam/ Census/library/workingpapers/2001/econ/umdigital.pdf.
11. Tapscott D. The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence. McGraw-Hill, 1995. 342 p.
12. Taking leadership in a digital economy / Telstra corporation limited, Deloitte digital. November 2012. Retrieved from: deloittedigital.com.au / telstra.com.

Номер
Розділ
Статті