ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ В СЕРЕДОВИЩІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА

DOI №______

  • Маковій В. В. (Makoviy V.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті узагальнено, систематизовано та уточнено теоретичні основи планування в середовищі інформаційної системи підприємства. Подано визначення понять «планування» та «інформаційна система». Висвітлено сутність процесу планування в середовищі інформаційної системи підприємства. Визначено мету та основні завдання планування середовищі інформаційної системи. Виділено основні рівні в типовій системі планування. Подано визначення поняття «стратегічний менеджмент». Висвітлено основні етапи стратегічного планування в середовищі інформаційної системи підприємства. Показано взаємозв’язок між стратегічним та оперативним плануванням в середовищі інформаційної системи.

Ключові слова: планування, інформаційна система, стратегічне планування.

Список використаної літератури
1. Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України за станом на 19.04.2014 р. / Верховна Рада України. Київ: Парлам. вид-во, 2014.
2. Гольдштейн Г.Я. Основы менеджмента: конс. лекций. Таганрог: ТРТУ, 1995. 145 с.
3. Коваленко Б.Б. Основы менеджмента: учеб. пособие. Санкт-Петербург: НИУ ИТМО. 2012. 76 с.
4. Кригер А.Б. Информационный менеджмент: учеб. пособие. Владивосток: ТИДОТ ДВГУ. 2004. 126 с.
5. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування середовища підприємства: навч. посібн. Київ: Каравела, 2011. В.4. 352 с.
6. Цыпкин Ю.А., Люкшинов А.Н., Эриашвили Н.Д. Менеджмент: учеб. пособие. Москва: ЮНИТИ-ДАНА. 2001. 439 с.;
7. Шанченко Н.И. Информационный менеджмент: учеб. пособие. Ульяновск:УлГТУ,2006. 95 с.

Номер
Розділ
Статті