ГРА ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

DOI №______

  • Горпинич О. В. (Gorpinich O.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Архипова А. О. (Arkhipova A.O.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Стаття присвячена розгляду теми використання гри, в системі навчання та підвищення кваліфікації працівника в умовах ринкових відносин. Розглянуто поняття соціальних технологій, визначено місце та роль соціальних технологій в процесі організації виробничої діяльності, охарактеризовано основні властивості соціальних технологій як засобу регламентації та розвитку соціальної системи. Виокремлено соціальну технологію гри, та розглянуто її механіку в аспекті управлінсько-організаційної роботи підприємства. Доведено, що практичне застосування різних типів ігрових технологій можливо, за умови попереднього дослідження та визначення їхньої специфіки через набір певних контекстуальних ознак характерних даному типу гри. Представлено загальну класифікацію двох типів ігор, що відповідають двом поколінням розробок: ділові (або імітаційні) та ігри відкритого типу (або репрезентаційні ігри). Наведено приклад порівняльного аналізу контролю ефективності застосовування імітаційної й репрезентаційної гри.

Ключові слова: гра, соціальна технологія, управління персоналом, репрезентаційних гра, ділова гра, імітаційна гра.

Список використаної літератури
1. Гайсина Л. М. Социальные технологии как инструмент преобразования системы управления персоналом. Власть. 2015. № 4. C. 155-160.
2. Диева А.А. Игровые методы в современном HR-менеджменте. Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2017. №4. С. 246-250.
3. Заверіко Н.В. Соціально-педагогічні технології: зміст та об’єм поняття.. URL: https://studfiles.net/preview/3001634/page:3/
4. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Теория социальных технологий: чеб. пособ. Київ : МАУП, 2004. 608с.

Номер
Розділ
Статті