ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ АНТИКРИЗОВОЇ СТРАТЕГІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА

DOI №______

  • Старинець О. Г. (Starynetsʹ O.G.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розкрито основні підходи до визначення стратегії підприємства. Розглянуто сутність антикризової стратегії підприємства. Проаналізовано основні складові антикризової стратегії діяльності підприємства. Визначено особливості антикризової стратегії діяльності телекомунікаційних підприємств. Запропоновано порядок формування антикризової стратегії телекомунікаційного підприємства.

Ключові слова: телекомунікаційні підприємства, стратегія, антикризова стратегія, складові, прибуток, порядок, ефективна діяльність.

Список використаної літератури
1. Побережний О.М. Необхідність розробки стратегії антикризового управління на ВАТ «УМАНЬПИВО» Черкаської області. URL: http://udau.edu.ua /library.php?pid=1178.
2. Король В.С. Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки. URL: www.librar.org.ua/sections_load.php?s=business_economic_science&id=168&start=1.
3. Телін С.В. Антикризове управління як засіб запобігання банкрутству підприємств. Вісник ХНУ. Економічні науки.2010. №5. Том 2. С. 214 - 218.
4. Брінь П.В., Черпак А.Ю. Управління антикризовою діяльністю підприємства. Вісник НТУ «ХПІ». 2013. № 69(1042). С. 92-98.
5. Пушкарь А. И. Антикризисное управление: модели, стратегии, механизмы. Харків: ООО "Модель Вселенной", 2001. 452 с.
6. Старинець О. Г. Антикризова стратегія діяльності телекомунікаційних підприємств. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. № 16. С. 109-113.

Номер
Розділ
Статті