ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ

DOI №______

  • Лазоренко Л. В. (Lazorenko L.V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Розглянуто суть та особливості процесу кадрової політики підприємств зв’язку. Проведено аналіз методів оцінки персоналу. Розкрито економічний, соціальний та психологічний ефекти від оцінки персоналу. Виявлено особливості мотивації працівників підприємств зв’язку. Запропоновано напрями удосконалення кадрової політики підприємств зв’язку за допомогою нематеріальної мотивації.

Ключові слова: кадрова політика, персонал, підприємства зв’язку, оцінка, ефект, мотивація.

Список використаної літератури
1. Могилевкин Е.А. HR-инструменты: практическая оценка. Cанкт-Петербург: Речь, 2012. 320 с.
2. Шишмаков В.Т. Стратегический менеджмент на железнодорожном транспорте. Москва: Маршрут, 2006. 136 с.
3. Антошко Т.Р. Соціально-економічний ефект оцінки персоналу організації. Ефективна економіка. 2013. №1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1728.
4. Менеджмент персоналу / за ред. В.М. Данюк. Київ: КНЕУ, 2005. 398 с.

Номер
Розділ
Статті