УПРАВЛІННЯ КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

  • Захаренко Д.

Анотація

У статті розглянуто поняття клієнторієнтованості, досліджено генезис, характерні ознаки та особливості управління клієнтоорієнтованістю підприємств залежно від змін комунікаційної взаємодії з клієнтами та їх ціннісних орієнтирів. Окреслено принципи, об’єкти та суб’єкти управління клієнтоорієнтованістю, визначено змістове наповнення та обгрунтовано переваги його використання в сучасних підприємствах.

Ключові слова: управління, клієнти, управління клієнтоорієнтованістю, цінність, комунікаційні взаємодії.

Номер
Розділ
Статті