КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОРИВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

  • Якубенко І. М.

Анотація

У статті розглянуто сучасний комунікаційний прорив в управлінні підприємством під впливом світової інформатизації. Визначено вплив сучасних комунікаційних засобів на підприємстві та їх роль в формуванні нового інтенсивно-розвинутого суспільства. Описано значимість комунікацій у професійній діяльності підприємства. Конкретизовано комунікаційний ривок інформаційних технологій та проблеми, які виникають в управлінні комунікаціями на підприємстві. Це пов’язано з тим, що комунікація впливає на всі без винятку сфери управління, а особливо це стосується специфіки поширення комунікаційних процесів на підприємстві.

Ключові слова: комунікація, інформація, управління, підприємство, інформаційне суспільство.

Номер
Розділ
Статті