ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЕФЕКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Пісковець О. В.

Анотація

Розглянуто сучасні підходи до трактування сутності економічного механізму та його значення у діяльності підприємства. Проаналізовано сутність поняття економічна ефективність. Досліджено фактори, методи, функції, регулятори формування економічного механізму підприємства, що є результатом дії системи внутрішніх і зовнішніх чинників функціонування та розвитку підприємства, в якому відображається складна система різноманітних економічних відносин. Визначено, що сучасний економічний механізм дає можливість глибше підійти до використання економічних законів ринкової економіки, впроваджувати досконалішу систему госпрозрахункових відносин, яка заснована на заінтересованості й відповідальності власників землі та засобів виробництва. Підтверджено, що економічний механізм діє через економічні інтереси і матеріальні потреби людей та складає певну структуру із форм, способів, регуляторів, методів, рівнів та регламентів, на яку значно впливає специфіка об'єкта, масштаби діяльності, зовнішнє оточення, традиції фірми, рівень організаційної культури.

Ключові слова: економічна ефективність, підприємство, економічний механізм, прибутковість, конкурентоспроможність.

Номер
Розділ
Статті