УМОВИ ТА ЧИННИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Халімон Т. М.

Анотація

В статті здійснений розгляд, ідентифікація та побудова ієрархічного ланцюга умов та чинників конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств на основі системного підходу, що передбачає їх розгляд з урахуванням можливих взаємозвʼязків, взаємозалежностей й взаємодії між ними.

Ключові слова: конкурентоспроможність, умови та чинники конкуренто-спроможності, телекомунікаційні підприємства.

Номер
Розділ
Статті