СТІЙКІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА З ПОЗИЦІЙ ХОЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

  • Легомінова С. В.

Анотація

Запропоновано застосовувати холістичний підхід щодо дослідження стійкого інноваційного розвитку підприємства, який дозволяє простежити еволюцію розвитку свідомості людини, як передумову переходу до якісно нового рівня – стійкого розвитку підприємства (економічні, екологічні, соціальні аспекти), прояснює проблемність та дозволяє розробити дієві принципи й механізми управління підприємством з метою набуття конкурентних переваг. Сформована власна концепція щодо стійкого розвитку підприємства з зосередженням на інноваціях та інформаційному блоці.

Ключові слова: стійкий розвиток, стійкий інноваційний розвиток, холістичний підхід, принципи інноваційного розвитку, конкурентні переваги.

Номер
Розділ
Статті