УПРАВЛІННЯ РИЗИК-СИТУАЦІЯМИ В ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІЙ ГАЛУЗІ

  • Сотниченко В. М.

Анотація

В статті розглянуті питання прогнозування, виявлення та профілактики ризиків телекомунікаційного підприємства. Зроблено порівняний аналіз видів ризиків в контексті особливостей діяльності підприємства телекомунікаційної галузі. Використано як приклад досвід практичної діяльності ПАТ «Укртелеком». Наголошено на тому, що питання створення системи управління ризик-ситуаціями в телекомунікаційній галузі є недостатньо розробленими і потребують більш докладного впорядкування та систематизації на основі аналізу їх змісту та призначення. Ризики, пов’язані з операційною діяльністю є основними і завдають найбільшої шкоди для компанії. Це обумовлює створення комплексу системного управління ризиками. Перед цим необхідно визначити категорії ризиків; можливість системного управління ризиками; за яких умов ризик-менеджмент буде давати необхідні результати; якими повинні бути прийоми, методи і засоби управління ризиками; місце механізму управління ризиками в структурі генерального управління діяльністю компанії. Автор робить висновок про те, що провідні компанії змінили підхід до управління ризиками. Вони здійснюють перехід від нерегулярного «експертного» управління обмеженим набором ризиків до безперервного інтегрованого контролю над усім різноманіттям ризиків.

Ключові слова: ризик-ситуація, операційний ризик, процесний підхід, системне управління ризиками, ІТ-безпека, економічна безпека телекомунікаційного підприємства.

Номер
Розділ
Статті