МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНВЕРГЕНТНО-ОРІЄНТОВАНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ

  • Гусєва О. Ю.
  • Гончаренко С. В.

Анотація

У статті запропоновано методичний підхід до управління конвергентно-орієнтованим розвитком телекомунікаційних підприємств на основі 7 ключових імперативів. На основі запропонованого підходу визначено рівень конвергентного розвитку провідних телекомунікаційних підприємств ПАТ «Київстар» та ПАТ «Укртелеком». з використанням теорії нечітких множин. Обґрунтовано напрями підвищення ефективності управління конвергентно-орієнтованим розвитком підприємств у розрізі кожного імперативу.

Ключові слова: конвергенція, розвиток, конвергентний розвиток телекомунікаційного підприємства.

Номер
Розділ
Статті