УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Стецюк П. А.

Анотація

В статті наведено результати аналізу теорії і практики управління ризиками інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств, обґрунтуванні пропозицій і рекомендацій щодо розвитку методології й методичного інструментарію управління у цій сфері практичної діяльності. Аргументовано необхідність врахування специфіки функціонування вітчизняної економіки при формуванні системи управління ризиками. Визначено, що практична сторона управління ризиками реалізується в процесі обґрунтування, ухвалення та виконання управлінських рішень у сфері фінансування інвестицій. Запропоновано методичний інструментарій для цілей управління ризиками.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційна діяльність, фінансування, ризики, доходність, концепція компромісу, методи оцінки, норма прибутку, премія за ризик.

Номер
Розділ
Статті