ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Сотниченко В. М.

Анотація

В статті розглянуто основні позиції щодо стану розвитку інформаційного суспільства в Україні. Наведено останні дані Міжнародного союзу електрозв’язку. Показано взаємообумовленість інформаційної та економічної безпеки. Значна увага приділяється питанням управління економічною безпекою на підприємствах телекомунікаційної галузі. Для того, щоб побудувати ефективну систему управління, необхідно від самого початку її створення закласти в її основу такі засади організаційного характеру, які б максимально повно відповідали змісту таких положень сучасного плану як «телеком-сервіс», «телеком-технологія», «телеком-інфраструктура». Іншим важливим фактором є віртуалізація бізнес-процесів, віртуалізація організацій. Одним з напрямів віртуалізації організації є перетворення її на бізнес-систему, елементами якої є бізнес- процеси, тобто потоки робіт. В сфері матеріального виробництва сьогодні процеси здебільшого йдуть у напрямі створення «безлюдинного виробництва». Основою цих процесів стає передача виконавчо-технологічних функцій від людини до машини. Все це в комплексі потребує нових підходів до створення ефективної системи управління економічною безпекою підприємства телекомунікаційної галузі на основі принципово нових організаційних засад.

Ключові слова: інформаційна безпека, економічна безпека, інформаційно-телекомунікаційні системи, система управління економічною безпекою, віртуалізація організації, телеком-сервіс, телеком-технологія, телеком-інфраструктура, цифровізація суспільства.

Номер
Розділ
Статті