РОЗРОБКА АНТИКРИЗОВОЇ ПРОГРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

  • Старинець О. Г.

Анотація

У статті розглянуто дискусійні питання щодо розробки антикризової програми підприємств, здійснено моніторинг існуючих практичних проблем та обґрунтовано теоретичне й методологічне підґрунтя розробки антикризової програми телекомунікаційних підприємств, що сприятиме побудові ефективної системи антикризового управління на підприємстві телекомунікаційної галузі в сучасних умовах економічних дисбалансів та передбачає опрацювання заходів запобігання розвитку кризових процесів, дієве їх подолання й нівелювання їх негативних наслідків.

Ключові слова: антикризове управління, телекомунікаційні підприємства, антикризова програма.

Номер
Розділ
Статті