АСИМЕТРИЧНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ, ЇЇ НІВЕЛЮВАННЯ З ЗАСТОСУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Легомінова С. В.

Анотація

Стаття присвячена визначенню сутності асиметричності інформації, її проявів і умовах динамічного бізнес-середовища, сформульовані та охарактеризовані основні причини її виникнення. З метою нівелювання асиметричності інформації запропоновано застосовувати інформаційно-комунікаційні технології обробки та швидкого аналізу щодо реагування на зміни зовнішнього середовища з можливістю ідентифікації і застосування в удосконаленні управлінської діяльності, що призведе до уникнення втрат часу і доходу. Доведена доцільність залучення ІТ-аутсорсингу, що дозволить на високому компетенційному рівні впроваджувати високоякісний ІТ-продукт на підприємства.

Ключові слова: асиметричність інформації, опортуністична поведінка, ІТ-аутсорсинг.

Номер
Розділ
Статті