ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ВИМІР

  • Халімон Т. М.

Анотація

У статті розглянуто сутність діагностики конкурентоспроможності телекомунікаційних підприємств, окреслено існуючі методологічні підходи до її здійснення та запропоновано авторське бачення, що ґрунтується на комплексному інтегральному підході з визначенням критеріїв та кількісних і якісних індикаторів що враховують специфіку функціонування й конкурентної боротьби телекомунікаційних підприємств.

Ключові слова: діагностика, конкурентоспроможність, телекомунікаційні підприємства, критерії та індикатори діагностики.

Номер
Розділ
Статті