№ 4 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО СТВОРЕННЯ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОЦЕСНО-ОРІЕНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Тупкало, І. В. Колошко
ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЯК СКЛАДОВОЇ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Т. І. Балановська, О. М. Гавриш
ВПЛИВ ФАКТОРІВ НА АКТИВІЗАЦІЮ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
Т. І. Балановська, О. П. Гогуля, А. В. Троян
ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Виноградова, К. І. Пілігрим
СУЧАСНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
С. Ф. Смерічевський
ПОЗИЧКОВІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ PDF
О. В. Апарова
УПРАВЛІННЯ СТІЙКИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Л. П. Апременко, І. С. Дідик
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЕКТАМИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ PDF
А. А. Глушенкова
ОЦІНКА РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ ПРИ МОНІТОРИНГУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ю. М. Якименко, Т. М. Мужанова
ВИКОРИСТАННЯ ФОРСАЙТ-МЕТОДУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ІНФОРМАЦІЙНО - КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Д. Я. Гощинська
ОБГРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ КОНВЕРГЕНТНОГО РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. В. Гончаренко
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ВНЗ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ШЛЯХОМ АВТОМАТИЗАЦІЇ: ЕВОЛЮЦІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН PDF
Д. В. Заморьонова