№ 2 (2013)

Зміст

Зміст PDF
 

Статті

ПРОБЛЕМИ, УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ PDF
М. А. Дудченко
ВПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ КОНКУЕНТОСПОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
В. В. Жебка, І. В. Новикова
АНАЛІЗ СТАНУ, ВИЯВ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ФІКСОВАНОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ PDF
Т. В. Капелюшна
ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НКРЗІ НА ЕКОНОМІКО- ПРАВОВІ ПРОЦЕСИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Н. О. Алдошина
ОЦІНЮВАННЯ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ") PDF
Н. С. Лободзинська, О. Ю. Лободзинська
СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ ПІДПРИЄМСТВ ЗВ’ЯЗКУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КЛІЄНТОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Н. В. Овсяннікова, Ю. В. Репік
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Д. В. Оніщенко
ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. О. Ковшова, Є. В. Семенець
АНАЛІЗ СТАНУ ЗНОШЕНОСТІ ТА ДИНАМІКИ ОНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
І. Є. Максютенко
АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В БІЗНЕСІ PDF
Д. В. Заморьонова
ПРОГРАМНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ З МЕТОЮ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ PDF
Л. О. Мармуль, О. В. Толубко
ВІДОБРАЖЕННЯ КРИЗОВИХ ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: НЕЛІНІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ У СТРУКТУРНІЙ МОДЕЛІ БІЗНЕС-ЦИКЛУ PDF
О. А. Молчанов, Ю. В. Шоломицький, В. І. Болгаріна
БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
І. П. Оченаш, О. В. Скалецька
МОДЕЛЬ ПОПИТУ НА ГРОШІ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Домрачев
НЕЧІТКА ФІЗИЧНА ЕКОНОМІКА ТА ІЇ ЦЕНТРАЛЬНІЙ ПРИНЦИП PDF
Л. Ф. Василевич, М. Л. Василевич
ЧИННИКИ ТА ПОКАЗНИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СТРУКТУР PDF
Н. І. Демчук
ОСНОВНІ ТИПИ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Антонова
РОЛЬ І МІСЦЕ КАПІТАЛУВ КОНЦЕПЦІЇ ЦІННІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
О. В. Костюнік
РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОПТИМИЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В МЕНЕДЖМЕНТ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Б. А. Заплотинський
БІЗНЕС-СИСТЕМА: УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ PDF
В. В. Мартинюк
ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ФОРМ І ВИДІВ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. О. Бурбело
ЗАХОДИ ВПЛИВУ НА ВРЕГУЛЮВАННЯ ЦІН ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ PDF
О. В. Заячківська
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ PDF
М. М. Ільчук, М. П. Талавиря, О. М. Талавиря
СТРУКТУРНІ ЗРУШЕННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Д. В. Круковський
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕНТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
Г. О. Кришталь