№ 3 (2014)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ БІЗНЕС-ІНЖИНІРИНГУ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
В. М. Тупкало, О. П. Ващенко
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ: МОЖЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА УМОВИ РИНКУ PDF
Б. С. Аннаєв
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛИ И МЕСТАКОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Е. Н. Арапова
РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ У ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Ю. В. Шморгун
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ОПЕРАТОРІВ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ PDF
С. М. Войнаренко
РОЛЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ КРАЇНИ PDF
О. Б. Коломіна
СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ ДЛЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
С. Нейков
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ PDF
Л. П. Порцельт
ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА ПІДПРИЄМСТВА: ВИЗНАЧЕННЯ, ВЛАСТИВОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЯ PDF
К. В. Ковтуненко, Д. В. Скоморохін
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ДІЯЛЬНОСТІ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Л. І. Станкова
РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ МЕТОДИКИ ТАРИФОУТВОРЕННЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ РАДІОЧАСТОТНОГО РЕСУРСУ УКРАЇНИ PDF
К. О. Танащук, А. Г. Мартиненко
АДАПТИВНІСТЬ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД В ВИЗНАЧЕННІ ПОНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЇ ДО ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ МАЛИМИ ПРОМИСЛОВИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ НА ЗАСАДАХ ПРОЕКТНОГО БІЗНЕС-ПАРТНЕРСТВА PDF
І. Б. Щербакова
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИКТ PDF
Ф. А. Джафаров
СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНИМИ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
К. С. Зайченко, Н. М. Дащенко
СУТНІСТЬ БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Кірєв, В. Д. Андросенко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА У ЗМІННОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Н. Г. Новак, С. В. Гаценко
ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОБ’ЄКТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
С. В. Філиппова, П. В. Воронжак