№ 1 (2016)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ З ВИКОРИСТАННЯМ НОВОЇ ВЕРСІЇ СТАНДАРТУ ISO 9001:2015 PDF
В. М. Тупкало, Б. А. Заплотинський
ІННОВАЦІЙНА ПЛАТФОРМА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТК PDF
О. Є. Гудзь, С. Байрамов
РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Князєва, А. Б. Булат
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД PDF
С. П. Мосов
НАПРЯМКИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОНОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Г. Ю. Кучерук
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Ю. В. Шморгун, В. Л. Шевченко
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
В. І. Анін, І. В. Новикова
ТУРИЗМ ЯК БІЗНЕС, НАРОДНА ДИПЛОМАТІЯ І НАУКА PDF
А. Г. Міщенко
ОПТИМІЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. О. Ковшова
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ PDF
С. В. Легомінова, О. П. Ващенко
ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
О. Г. Головніна, О. О. Лобань
ЗМІСТ ПОНЯТТЯ І МЕТОДИ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. Л. Зубко, В. Г. Андрєєва
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НОВОВВЕДЕНЬ НА ТРАНСПОРТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Т. О. Войченко
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Н. О. Бурбело
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА PDF
С. М. Гривківська
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Гривківська, К. М. Боярина
ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ДИНАМІЧНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В УКРАЇНІ PDF
С. О. Пермінова
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
И. В. Колошко