№ 3 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
В. М. Тупкало, Б. А. Заплотинський
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Виноградова, К. І. Пілігрім
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ТИПОЛОГІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О. Ю. Гусєва
ЦИКЛІЧНО ОРІЄНТОВАНЕ ПЕРЕДБАЧЕННЯ В ПІДПРИЄМНИЦТВІ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
В. Дергачова, Я. І. Кологривов
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В ТРАНСФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ PDF
О. Г. Головніна
ПОЛІПШЕННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПІДПРИЄМСТВ ШЛЯХОМ ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНОГО МОНІТОРІНГУ ДІЯЛЬНОСТІ В РЕГІОНІ PDF
І. В. Голь
ІННОВАЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ МУЛЬТИПЛЕКСУВАННЯ PDF
О. В. Анахова
ПОБУДОВА ПРОЦЕСНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ PDF
Н. О. Бурбело
ОСНОВИ ВІДБОРУ ДОМІНАНТ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПЕРСОНАЛУ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. В. Ващенко
ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОЇ СФЕРИ PDF
І. А. Гриджук, О. М. Урікова
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУДНАХ МОРСЬКОГО І РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Т. О. Войченко
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
В. М. Гурнак, Г. П. Савіцька, Я. Я. Лікаренко
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
В. Г. Дарчук
ТРАНСАКЦІЇ ТА ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
І. І. Кирієнко А.
ФЕНОМЕН СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ PDF
О. І. Клімова, Ж. В. Кудрицька
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С. В. Легомінова
ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Т. М. Мужанова
НАУКОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНО- ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ НАДАННЯ ЗАГАЛЬНО ДОСТУПНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ PDF
С. В. Сазонова
АНАЛІЗ КОНКУРЕНЦІЇ НА РИНКУ МОБІЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ PDF
Л. В. Зубко, Т. Л. Зубко, Я. В. Сапега
СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ФАКТОРИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
І. В. Хлівна, О. В. Гривківська, О. В. Гривківська
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. С. Ченуша
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. Я. Калюжний, Т. Л. Зубко
ВИБІР ПІДХОДУ ДО ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ В ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Ю. М. Якименко
ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ ПРОЦЕСНО–ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
С. В. Гончаренко