№ 1 (2015)

Зміст

Титул PDF
 
Зміст PDF
 

Статті

КОНТРОЛІНГОВИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС–СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Тупкало
УПРАВЛІННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЄЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. Є. Гудзь
ПЕРСПЕКТИВИ РOЗВИТКУ ТЕЛЕКOМУНIКАЦIЙНИХ ПIДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
І. В. Хлівна, О. М. Транченко
ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ НА ОСНОВІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПІДХОДІВ З УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ PDF
Б. А. Заплотинський
СОЦІАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ PDF
Л. М. Черчик, Н. В. Коленда
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
І. О. Ковшова, А. М. Михайлюк
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙЦНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ PDF
П. А. Стецюк
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЛЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
С. В. Сазонова
МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ PDF
Т. В. Капелюшна
ІМПЕРАТИВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ХОЛДИНГІВ PDF
І. М. Зеліско
ПРИБУТКИ Й ІНВЕСТИЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
В. М. Онегіна
ЗНАЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В СИСТЕМІ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Л. В. Транченко, Л. Г. Коваленко
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Н. І. Дорош
ДЕТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
І. В. Мордас
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО РОЗВИТКУ PDF
Л. П. Артеменко, М. С. Клюквіна
ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ PDF
Л. П. Коваль
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ АРВ ЯК ІНСТРУМЕНТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Н. В. Шибаєва
СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РЕЗЕРВУ УКРАЇНИ PDF
В. В. Ващенко
СТРАТЕГІЯ СТИМУЛЮВАННЯ ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. Б. Школенко
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ УПРАВЛІННЯ, ЯК ОБОВ’ЯЗКОВОГО ЕЛЕМЕНТУ PDF
О. В. Лапицька
МІНІМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ PDF
А. В. Войтюк
ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ БАНКУ PDF
Л. В. Маринюк
АНАЛІЗ І КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. О. Бурбело
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. А. Кристюк
ПІДХІД ЩОДО КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
І. В. Голь
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РИНКУ ПРАЦІ І МАРКЕТИНГ PDF
С. В. Легомінова
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Н. Л. Вільчинська
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Р. І. Лопатюк, Н. В. Білецька
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ОВОЧІВ ЗАКРИТОГО ГРУНТУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ PDF
Л. М. Сисенко
МОНІТОРИНГ СУЧАСНОГО СТАНУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ТА ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ В УКРАЇНІ PDF
С. В. Тимчук, Л. М. Нещадим
ТРАНСАКЦІЇ ТА ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
А. І. Кирієнко
МАРКЕТИНГОВІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРИЄМСТВА НА УКРАЇНСЬКОМУ РИНКУ АВТОЗАПЧАСТИН PDF
О. Г. Головніна, В. М. Сотниченко