ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ СТАТИКО-ДИНАМІЧНОГО ПІДХОДУ

  • Капелюшна Т. В.

Анотація

У статті приділено увагу важливості управління у функціонуванні та розвитку підприємства, розглянуто ефективність як об’єкт процесу управління в умовах теперішнього функціонування підприємств. Наведено існуючі підходи до оцінки механізмів управління підприємствами. Обґрунтовано оцінювання ефективності механізму управління сталим розвитком за використання статико-динамічного підходу, який дозволить досліджувати сталість розвитку підприємства в часі. Відзначено доцільність використання індексного методу, який надасть можливість враховувати динамізм функціонування підприємства, матиме індексовану величину – показник, зміну якого відображає індекс, що особливо важливо в управлінні сталим розвитком підприємства. Запропоновано проводити диференціацію за інтегральним індексом зміни показників бізнеспроцесів в залежності від типу діяльності підприємств. Зазначено, що універсальність та адекватність запропонованого підходу дозволить покласти його в основу прогнозування сталого розвитку підприємства.

Ключові слова: управління, механізм управління, ефективність, розвиток підприємства, інтегральний індекс зміни, коефіцієнт сталості розвитку.

Номер
Розділ
Статті