МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

  • Капелюшна Т. В.

Анотація

У статті проаналізовано тенденції розвитку телекомунікаційних послуг, відзначено вагомість сфери послуг та підприємств зв’язку для національної економіки, потребу їх стабільного функціонування в межах розвитку будь-якої країни та забезпечення населення загальнодоступними послугами. Розглянуто та проаналізовано основні фактори впливу на розвиток телекомунікаційних послуг та на основі вивчення теоретичних та практичних розробок, присвячених даному питанню, сформовано складові забезпечення сталого розвитку підприємства та механізм управління ним.

Номер
Розділ
Статті