Трансформація моделі бізнесу в процесі цифровізації економіки України

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.039397

  • Чатченко О. Є. (Chatchenko O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Бубенець І. Г. (Bubenets I. H.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Статтю присвячено дослідженню процесів цифровізації в економічній системі підприємств та процесу трансформації моделей бізнесу в сучасних умовах господарювання. Розглянуто основні елементи цифровізації в економічній системі підприємств. Проаналізовано сучасні цифрові бізнес-моделі підприємств, визначено основні елементи цифрової бізнес-моделі.
При цьому розглянуто відмінності традиційної бізнес-моделі від цифрової платформи. Визначено характер впливу цифрових технології на трансформацію основних елементів бізнес-моделі підприємства. Запропоновані основні шляхи щодо виявлення проблем підприємства та можливостей їх вирішення з метою подальшої цифровізації наявних бізнес-процесів та вибору моделі ведення бізнесу на базі цифрових технологій і платформ.

Ключові слова: цифровізація бізнес-процесів, трансформація моделі бізнесу, бізнес-модель підприємства, економічна система підприємства.

Список використаної літератури
1. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 (дата звернення: 12.10.2022).
2. Top 10 Digital Business Models for Online Companies [Examples]. DevriX. URL : https://devrix.com/tutorial/top-10-digital-business-models-online-companies-examples/ (дата звернення: 13.10.2022).
3. Іванченко Н.О., Кудрицька Ж.В. Бізнес-моделі в умовах цифрових трансформацій. URL: http://econ.vernadskyjournals.in.ua/journals/2020/31_ 70_3/31_70_3_2/33.pdf (дата звернення: 14.10.2022).
4. Чмиль Г.Л. Цифровізація діяльності суб’єктів споживчого ринку: можливості та загрози*. Вісник ХНУ ім.В.Н. Каразіна «Міжнародні відносини, Економіка, Країнознавство, Туризм. 2021. Вип.13. С. 124–134.
5. Руденко М. В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економіка та держава. 2018. № 11. С. 61–65.
6. Краус Н. М., Краус К. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій. Інтелект XXI. 2018. № 1. С. 211–214.
7. Лазебник Л.Л., Войтенко В.О. Інформаційна інфраструктура в цифровізації бізнес-процесів підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2020. Випуск 42. С. 18–22.

Номер
Розділ
Статті