Особливості побудови бізнес-моделі ощадливого стартапу

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.037277

  • Марченко М. М. (Marchenko M. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

В статті розкривається дефініція поняття «ощадливий стартап», наводяться характерні особливості, переваги та недоліки цієї концепції, обґрунтовується важливість використання бізнес-моделі, як ключового елементу у створенні та розвитку ощадливого стартапу. Пропонуються методичні рекомендації по визначенню структурних одиниць бізнес-моделі цих видів стартапів та формуванню етапів її побудови, які включають в себе розробку ідеї продукту, запуску мінімального життєздатного продукту, регулярне його оцінювання, яке засноване на взаємодії із споживачами, та безперервне навчання.

Ключові слова: ощадливий стартап, бізнес-модель, Lean Startup, Lean Canvas.

Список використаної літератури
1. Гавриш О.А., Бояринова К.О., Кравченко М.О., Копішинська К.О. Управління стартапами: підручник для здобувачів вищої освіти за економічними спеціальностями. К: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2020. 716 с.
2. Бланк С., Дорф. Б. Стартап. Настольная книга основателя. / пер. с англ. М.: Альпина Паблишер, 2015. 616 с.
3. Ріс Е. Бізнес з нуля. Метод Lean Startup для швидкого тестування ідей і вибору бізнес-моделі. / пер. з англ. К: Альпіна Паблішер Україна, 2020. 258 с.
4. Maurya A. Running Lean: Iterate from Plan A to a Plan That Works. O’Reilly Media, 2022. 240 с.
5. Лашков А. Шесть минусов модели Lean Startup. URL: https://vc.ru/flood/2205-why-lean-startup-sucks.

Номер
Розділ
Статті