Інноваційні стратегії в управлінні підприємством

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.034044

  • Глушенкова А. А. (Hlushenkova A. A.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Яргін М. В. (Yarhin M. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

Інновації значною мірою впливають на розробку нових продуктів або послуг, підприємства використовують різні стратегії для досягнення цієї мети. Стратегічне мислення означає здатність приймати оптимальні бізнес-рішення на основі наявної інформації. Розуміння різних інноваційних стратегій може допомогти визначити, яка інноваційна стратегія буде найефективнішою. В статті сформульовано основні переваги, що надає стратегічне управління інноваціями, визначено етапи впровадження інноваційної стратегії, виділено основні види інноваційних стратегій.

Ключові слова: інновації, управління інноваціями, інноваційні стратегії.

Список використаних джерел
1. Лавриненко С.О., Зелінська А.М. Стратегічне управління інноваційними процесами: особливості та необхідність. Економіка та управління підприємствами. 2019. Вип. 37. С. 99-102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_37_20.
2. Stefan F.Dieffenbacher. Innovation Strategy – Innovative Strategies in Business. Digital leadership. 2021. URL: https://digitalleadership.com/innovation-strategy/
3. What Are Innovation Strategies? (With Stages and Types). Indeed Editorial Team. 2021. URL: https://ca.indeed.com/career-advice/career-development/innovation-strategies

Номер
Розділ
Статті