Глобалізаційні детермінанти інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств

DOI: 10.31673/2415-8089.2022.033539

  • Зеліско І. М. (Zelisko I. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Скоробогата В. В. (Skorobohata V. V.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті представлено міжнародні рейтинги, які оцінюють інноваційну діяльність та інноваційну спроможність країн світу та позиції, які займає Україна. Розглянуто стан інноваційної діяльності та інноваційної активності вітчизняних підприємств та рівень інноваційності національної економіки.. Презентовано теоретичні аспекти інновацій та інноваційної діяльності та їх роль у суспільному відтворенні. Обґрунтовано глобалізаційні детермінанти активізації інноваційної діяльності телекомунікаційних підприємств.

Ключові слова: глобалізація, телекомунікаційні підприємства, інновації, інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, суспільне відтворення, конкурентоспроможність.

Список використаної літератури
1. Global Innovation Index 2021. Global Innovation Index. URL:https://www.globalinnovationindex.org/analysis-indicator .
2. The Bloomberg innovation index. Bloomberg 2022. URL: https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-innovative-countries
3. European Innovation Scoreboard 2021. Most Innovative Countries. URL: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45940
4. Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс, 1982. 455 с.
5. Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке [пер. с англ.]. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2000. 272 с.
6. Немчин О.Ф., Бутнік-Сіверський О.Б. Сучасний стан інноваційного розвитку України. Інтелектуальна власність. 2003. № 1. С. 32–39.
7. Зеліско І.М., Халімон Т.М., Ху Сунцзе Парадигма інноваційної активності телекомунікаційних підприємств. Інфраструктура ринку. 2022. № 68. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/68-2022.
8. Вострякова В.Ю. Динамічна модель інноваційного потенціалу підприємства. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. 2015. т. 20, вип. 2/2. С. 61–65.
9. Гринько Т. В. Сутність, складові та особливості категорії «інноваційна активність підприємства». Інвестиції: практика та досвід. 2010. №8. С.30–32.
10. Григоренко Ю. Частка інноваційної продукції в Україні не перевищує 2%. URL: https://gmk.center/ua/infographic/chastka-innovacijnoi-produkcii-v-ukraini-ne-perevishhuie-2/.

Номер
Розділ
Статті