Поняття та сутність інформаційної грамотності

DOI: 10.31673/2415-8089.2021.031010

  • Сидоренко Т. М. (Sydorenko T. M.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ
  • Палажченко О. Є. (Palazhchenko O. Ye.) Державний університет телекомунікацій, м. Київ

Анотація

У статті описано поняття та сутність інформаційної грамотності, її значення в інформаційному суспільстві та проблеми формування. Проаналізовано, які світові структури досліджують інформаційну грамотність й причини повільного її становлення в українських реаліях.

Ключові слова: інформаційна грамотність, інформація, грамотність, інформаційна компетентність, інформаційна просвіта.

Список використаної літератури
1. Гладченко О. В. Формування інформаційної грамотності студентів вищого навчального закладу. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. Праць. Київ: НПУ імені М.П. Драгоманова. №6. 2013. С. 92-105.
2. Грюнвальдская декларация ЮНЕСКО по медиаобразованию: Грюнвальд, Федеративная Республика Германия. Информационная грамотность и медиаобразование для всех. URL: http://www.mediagram.ru/documents/documents_23.html.
3. Колодюк А. В. Інформаційне суспільство: сучасний стан та перспективи розвитку в Україні [текст]: дис. … канд. політ. наук. Київ, 2014. 234с.
4. Коляденко В. Поняття «інформаційне суспільство» у класичних і сучасних концепціях. Освіта регіону. 2013. № 2. С. 34 −45.
5. Король Д. Інформація − зброя: кому належать українські ЗМІ: власники найбільших телеканалів, радіостанцій, газет, журналів та онлайн-видань. Insider. 2019. URL: http://www.theinsider.ua/infographics/2019.
6. Коткова М. Медіа-культура як феномен українського суспільства в умовах глобалізації. Українознавство. 2018. № 2. С. 28−130.
7. Медиа- и информационная грамотность в обществах знания / cост. Е. И. Кузьмин, А. В. Паршакова. Москва: МЦБС, 2019. 384 с.

Номер
Розділ
Статті